Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025"

Tên văn bản: Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 30/11/2018
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 30/11/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1671/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 1671signed.pdf