Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 18/12/2018
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 18/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1772/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 1772signed.pdf