Quyết định số 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 19/12/2018
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 19/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1775/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 1775signed.pdf