Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tên văn bản: Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 05/12/2018
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 05/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1685/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 1685signed.pdf