Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 12/12/2018
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/02/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 49/2018/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 49signed.pdf