Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 09/01/2019
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 09/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 44/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 44signed.pdf