Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Tên văn bản: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/02/2019
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/02/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 17/2019/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 17-2019-ND-CP.pdf