Nghị quyết Về việc tiếp thục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Tên văn bản: Nghị quyết Về việc tiếp thục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/01/2019
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 02/NQ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: NQ02-NQ-CP-2019Caithienmoitruongkinhdoanh.pdf