Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

Tên văn bản: Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 05/10/2018
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 05/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 54/NQ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghi-dinh-54-NQ-CP.pdf