Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 17/12/2018 Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 17/12/2018 Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 17/12/2018
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 17/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 4603/QÐ-BVHTTDL
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD-4603.pdf