Quyết định số 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 25/01/2019
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 25/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 128/QĐ-TTg
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 128signed.pdf