Quyết định số 161/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch ngày 9/4/2019 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

Tên văn bản: Quyết định số 161/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch ngày 9/4/2019 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 09/04/2019
Lĩnh vực ban hành: Xúc tiến du lịch
Ngày có hiệu lực: 09/04/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 161/QĐ-TCDL
Người ký: Ngô Hoài Chung
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 2019-2391.pdf