Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nước Cộng hòa, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Liên bang về Du lịch - Liên bang Nga về Hợp tác trong lĩnh vực Du lịch giai đoạn 2019 -2024

Tên văn bản: Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nước Cộng hòa, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Liên bang về Du lịch - Liên bang Nga về Hợp tác trong lĩnh vực Du lịch giai đoạn 2019 -2024
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 22/05/2019
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 22/05/2019
Ngày hết hiệu lực: 31/12/2024
Loại văn bản: Văn bản khác
Số hiệu:
Người ký: Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 2019-404.pdf