Quyết định số 1783/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Tên văn bản: Quyết định số 1783/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 17/05/2019
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 17/05/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1783/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Lê Quang Tùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD1783UDCNTTDL.pdf