Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc

Tên văn bản: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 13/04/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 13/04/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 485/QĐ-TTg
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 485signed.pdf