Quyết định 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”

Tên văn bản: Quyết định 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 24/12/2018
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 4788/QÐ-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Lê Quang Tùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: qd-4788-1546501137944.pdf