Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ban hành ngày 25/11/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tên văn bản: Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ban hành ngày 25/11/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 25/11/2019
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 13/2019/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu13.pdf