Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Tên văn bản: Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 22/01/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 22/01/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 147/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD147.pdf