Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ: Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

Tên văn bản: Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ: Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 25/05/2020
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 79/NQ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị quyết 79/NQ-CP