Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Tên văn bản: Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/06/2020
Lĩnh vực ban hành: Lưu trú du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 65/2020/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị định số 65/2020/NĐ-CP