Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tên văn bản: Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/05/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 27/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 83/NQ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị quyết số 83/NQ-CP