Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2020 của Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2020 của Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 16/07/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 16/07/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2032/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Lê Khánh Hải
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL