Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ VHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ VHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 27/07/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 27/07/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2091/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định 2091/QĐ-BVHTTDL