Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Tên văn bản: Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/08/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 91/2020/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị định số 91/2020/NĐ-CP