Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

Tên văn bản: Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 24/08/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 24/08/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2354/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định 2354/QĐ-BVHTTDL