Thông tư 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Tên văn bản: Thông tư 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 05/05/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 05/05/2020
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 35/2020/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Thông tư 35/2020/TT-BTC