Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Tên văn bản: Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 15/10/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/12/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 07/2020/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL