Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 31/12/2020
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 31/12/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2289/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định số 2289/QĐ-TTg