Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tên văn bản: Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 15/01/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/01/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 69/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định số 69/QĐ-TTg