Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2021 về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Tên văn bản: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2021 về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 19/04/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 19/04/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 52/2021/NĐ-CP
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP