Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

Tên văn bản: Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/12/2016
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 06/12/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2356/QĐ-TTg
Người ký:
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định 2356