Quyết định số 2228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 2228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 18/11/2016
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực: 18/11/2016
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2228/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định 2228/QĐ-TTg