Quyết định số 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/3/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035

Tên văn bản: Quyết định số 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/3/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 25/03/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 25/03/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 439/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định 439/QĐ-TTg