Quyết định số 531/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/4/2021: Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tên văn bản: Quyết định số 531/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/4/2021: Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 01/04/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/04/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 531/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định 531/QĐ-TTg