Nghị định số 94/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Tên văn bản: Nghị định số 94/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 28/10/2021
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 28/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 94/2021/NĐ-CP
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị định 94/2021/NĐ-CP