Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tên văn bản: Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 06/10/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 11/2021/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL