Bộ VHTTDL ban hành văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021: Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Tên văn bản: Bộ VHTTDL ban hành văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021: Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 18/10/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 21/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Văn bản khác
Số hiệu: 3862/HD-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Đoàn Văn Việt
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Hướng dẫn 3862