Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 30/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tên văn bản: Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 30/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 30/11/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 30/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 13/2021/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL