Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tên văn bản: Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/07/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 68/NQ-CP
Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị quyết số 68/NQ-CP