Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tên văn bản: Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/11/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 06/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 33/2021/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg