Bộ VHTTDL ban hành văn bản số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 về Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành

Tên văn bản: Bộ VHTTDL ban hành văn bản số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 về Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 07/09/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 07/09/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Văn bản khác
Số hiệu: 3228/KH-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Đoàn Văn Việt
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 3228/KH-BVHTTDL