Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 02/8/2021 về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 02/8/2021 về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 02/08/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 02/08/2021
Ngày hết hiệu lực: 31/12/2021
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2225/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: 2225/QĐ-BVHTTDL