Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/6/2021 về việc Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tên văn bản: Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/6/2021 về việc Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 24/06/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Ngày hết hiệu lực: 31/12/2021
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 47/2021/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: 47/2021/TT-BTC