Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 31/12/2021 về việc Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch

Tên văn bản: Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 31/12/2021 về việc Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 31/12/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/02/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 18/2021/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thông tư 18/TT-BVHTTDL