Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 29/12/2021 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 29/12/2021 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 29/12/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3506/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL