Phương án 829/PA-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 15/3/2022 về việc Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Tên văn bản: Phương án 829/PA-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 15/3/2022 về việc Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 15/03/2022
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Văn bản khác
Số hiệu: 829/PA-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Đoàn Văn Việt
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Phương án 829/PA-BVHTTDL