Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 31/03/2022
Lĩnh vực ban hành:
Ngày có hiệu lực: 31/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 411/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyết định số 411/QĐ-TTg