Văn bản hợp nhất số 363/VBHN-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Tên văn bản: Văn bản hợp nhất số 363/VBHN-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 08/02/2022
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Văn bản khác
Số hiệu: 363/VBHN-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Văn bản hợp nhất số 363/VBHN-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch