Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên mạng Internet và mạng truyền thông

Cập nhật:
Lượt xem: 2.022

- Ngày 19/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL, quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng truyền thông.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/08/2012.

 

Thông tư số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL

Hương Lê