Bộ VHTTDL cho phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại Tuyên Quang, Yên Bái

Cập nhật:
Lượt xem: 2.310

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định số 2537, 2547/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò, khai quật khảo cổ tại các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái. Theo Quyết định, Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.  

Thời gian khai quật: từ ngày 10/7/2012 đến ngày 20/9/2012. Diện tích khai quật: 200m2. Phụ trách khai quật: PGS.TS Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học. 
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Cho phép Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái thăm dò, khai quật mở rộng lần 2 di tích đồi Pú Tre, thôn Phù Ninh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Thời gian thăm dò, khai quật: từ ngày 20/7/2012 đến ngày 30/8/2012. Diện tich thăm dò, khai quật: 150 m2. Phụ trách khai quật: Ông Trần Xuân Ca, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái.     
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Các Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.  
Khi công bố kết quả của đợt khai quật các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

 
 
Nguồn: : Bộ VHTTDL